איכות הסביבה
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"פסולת בניין

מהי פסולת בנייה?
לפי חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד - 1984, פסולת בנייה היא פסולת הנוצרת בפעילות בנייה והריסה: חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבנייה, או שמשתמשים בהם בקשר לעבודות בנייה, לרבות ערמות אדמה וחלקי הריסות של מבנים.

 

פסולת בנייה כוללת תוצרי הריסות וחומרי בנייה שונים: בלוקים, בטון, אספלט, זפת ומוצריה, לבנים, מרצפות, קרמיקה, גבס, זכוכית, לוחות בידוד, שברי שיש, לוחות גבס, עץ מעובד, מתכות, פלדה, חומרי פלסטיק, עודפי עפר, עץ ועוד. חומרים אלה הם ברובם אינרטיים, אך בחלקם מסוכנים, רעילים או דליקים: דבקים, אסבסט, פריאונים והלונים, תוספים לבטון ולבלוקים, עץ שעבר טיפול לחיסום נגד מזיקים, חומרי איטום, צבעים, מדללים חומרי אטימה, אריזות של חומרים, המכילות שאריות של חומרים מסוכנים.

 

רשימת אתרי הטמנה ומפעלי מחזור לסילוק וטיפול בפסולת בנייה, מרץ 2016

 

טופס לפינוי מוסדר של פסולת בניין - למגיש ההיתר

 

כמויות פסולת
פעילות של בנייה, ייצור ופיתוח בישראל יוצרת קרוב ל-7 מיליון טון של פסולת יבשה בשנה,4 מיליון טון פסולת בנייה ו-3 מיליון טון עודפי עפר.

כמות פסולת הבנייה תלויה בקצב הבנייה, בגודל וסוג היישוב, ברמת החיים של האוכלוסייה ובטופוגרפיה של המקום. כ-2.5 מיליון טון מפסולת הבנייה מסולק באופן מבוקר ומסודר, בעוד 1.5 מיליון טון מסולקים מדי שנה באופן לא מוסדר לסביבה, תוך יצירת מפגעים סביבתיים קשים, ביניהם זיהום מי-תהום, זיהום אויר, התרבות מזיקים ואבדן שטחי קרקע ושטחים פתוחים.


מקורות ייצור עיקריים של פסולת בנייה

 

  • הסקטור הביתי והמשפצים:
    מורכב ממשקי בית ובעלי מקצוע המבצעים עבודות שיפוץ ובנייה בהיקף קטן, כגון: עבודות ריצוף, שיפוץ פנימי של דירות מגורים ועסקים - עבודות שלא כרוכות בהיתר בנייה.
  • קבלני בנייה ותשתיות:
     קבלנים הבונים או הורסים מבנים בהיקפים וגדלים שונים וקבלני תשתיות (עבודות עפר, כבישים, ביוב, מים חשמל תקשורת וכו') - עבודות המחייבות היתר בנייה מהרשויות המוסמכות.
    בנייה חדשה למגורים בשטח של 100 מ"ר מייצרת כ- 20 טון פסולת בממוצע!
קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום