איכות הסביבה
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"מחזור 

מחזור הוא תהליך של הוצאת חומרים מזרם הפסולת ושימוש בהם כחומרי גלם, או ליצירת מוצרים חדשים. רוב המחזור בישראל מתבצע במפעלי מיון והפרדה - מפעלי מחזור.

 

מפעלי המחזור קולטים פסולות מסוגים שונים: פלסטיק, נייר, קרטון , זכוכית ועוד. את הפסולת מפרידים באמצעים מכאניים וידניים לחומרים אשר מועברים למחזור. מכאניים וידניים לחומרים אשר מועברים למחזור.

 

עיריית לוד פועלות לצמצום כמויות הפסולת המועברות להטמנה ולהגדלת שיעורי המחזור.

 

בתקופה הקרובה יתווספו אתרים נוספים ברחבי העיר.

 

 

 

מיכלי נייר דגם אילת

מחזור בקבוקי פלסטיק

מחזור קרטונים בעיר

קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום