נושאים ברשות
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"איכות הסביבה     
 

היחידה הסביבתית באגף התפעול בעיריית לוד פועלת למתן הנחיות ופיקוח בנושאי סביבה ופועלת להטמעת ערכי קיימות בקהילה ובמוסדות החינוך. היחידה עובדת בשיתוף פעולה עם כל הגורמים הרלוונטיים לרבות המשרד להגנת הסביבה, רשות הניקוז, רשויות שכנות, תאגיד המים, מוסדות ציבור ועוד.

 

יו"ר ועדת איכות הסביבה – ראש העיר עו"ד יאיר רביבו

מחזיקת תיק איכות הסביבה – ליאה שטינברג

 

מטרות היחידה

  • הפחתת סיכונים סביבתיים בלוד ושיקום הסביבה הפגועה.
  • שמירה על מקורות מים נקיים על פי התקן.
  • פיתוח מודעות התושבים לנושא קיימות והשתלבות בפרויקטים סביבתיים.
  • הקפדה על מערך תכנון המבנים והסביבה בהתאם לקריטריונים סביבתיים המוגדרים בחוק.

 

   

 

 נושאים בטיפול היחידה הסביבתית

 עובדי היחידה

 פסולת

 מחזור

 פסולת אריזות

 פסולת בניין

 חוק חופש המידע

 איכות מי השתייה

 קרינה

 קרינה סלולארית

 אסבסט

 ניטור ובקרת שפכי תעשייה

 אתרים בטיפול

 טבע עירוני בלוד, לדעת, לאהוב, לשמר

 קישורים חיצוניים

   

               
קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום