שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"מכרזים - עבודות והספקת שירותים וציוד
עיריית לוד - מאגר יועצים ומתכננים עדכני ליום 6.6.18
הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים של עיריית לוד
הודעה על הארכת מועד להגשת בקשות הצטרפות למאגר היועצים והמתכננים לעיריית לוד
הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד בקשר לפסנתר רחוב
הודעה על התקשרות בפטור ממכרז
הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד להפעלת ניידת רחוב
חוזה ניהול מיום 3.7.18 בין החברה לפיתוח משאבי אנוש בשלון המקומי (1995) בע"מ לבין עיריית לוד בעניין מכרז אא / 2017 / 22 לאספקת ארוחות וכריכים למוסדות ציבור, חינוך ורווחה
התקשרות עם יועצים
החלטת ועדת התקשרויות להתקשרות עם יועץ משפטי מתוך מאגר היועצים – פורסם באתר ביום 28.8.18
פרוטוקולי ועדת שלושה עיריית לוד - מכרזי החברה למשק וכלכלה
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז מס' ש / 2017 / 38 לשירותי אבטחה וסיור במוסדות חינוך, אבטחת טיולים, אבטחת עובדי ציבור, שירותי אבטחה וסיור עירוניים ושירותי מוקד - פורסם באתר בתאריך 12.11.18
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז מס' פת / 2017 / 30 לפיתוח תשתיות - פורסם באתר בתאריך 11.11.18
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז מס' מכ / 2017 / 34 לאספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש - פורסם באתר בתאריך 11.11.18
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז מס' שנ/ 2018 / 10 למתן שיורתי ניקיון במבני חינוך - פורסם באתר בתאריך 28.10.18
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז מס מק/11/2018 בניית גני ילדים - פורסם באתר בתאריך 21.10.18
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז מס מק/11/2018 מבנה מועדון נוער - מועד פרסום באתר בתאריך 30.8.18
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז לת/26/2018 ליסינג תפעולי לכלי רכב - מועד פרסום באתר בתאריך 30.8.18
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז הס/17/2017 למתן שירותי הסעים ושירות הסעות של תלמידים- מועד פרסום באתר בתאריך 20.8.18
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז חש/ 13/2018 לחידוש, שיפוץ, תוספות בניה ועבודות אחזקה למבני חינוך וציבור- מועד פרסום באתר 7.8.18
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז מש 33/2017 לאספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות - מועד פרסום באתר 7.8.18
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – מכרז שק 7/2017 לאספקת מכלי אשפה טמוני/שקועי קרקע – פורסם באתר בתאריך 24.7.18
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – מכרז פת/ 30/2017 לביצוע עבודות כבישים פיתוח ותשתיות – פורסם באתר בתאריך 2.7.18
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – מכרז מכ /34/2017 לאספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש – פורסם באתר בתאריך 24.6.18
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – מכרז גנ /28/2017 לעבודות פיתוח נופי ואחזקת גנים – פורסם באתר בתאריך 24.6.18
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – מכרז ש / 38/2017 למתן שירותי אבטחה וסיור במוס"ח, אבטחת טיולים, אבטחת עובדי ציבור, שירותי אבטחה וסיור עירוניים ושרותי מוקד – פורסם באתר בתאריך 29.5.18
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – מכרז סכ/ 29/2017 סימון כבישים, אספקה והצבת שלטים ותמרורים – פורסם באתר בתאריך 14.5.18
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – מכרז חש/ 1/2017 בטיחות, אחזקה, חידוש, שיפוץ והוספת בניה במוס"ח וציבור במתקני ספורט – פורסם באתר בתאריך 14.5.18
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – מכרז אא/ 22/2017 ארוחות – פורסם באתר בתאריך 14.5.18
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז משכ"ל מס' 21/2017 - ליסינג תפעולי לכלי רכב - פורסם באתר בתאריך 23.4.2018
מכרז משכ"ל מס' 23/17 - שירותי ניקיון מוסדות חינוך וציבור - החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – מכרז הס/ 17/2017 מתן שירותי היסעים ושירות הסעות של תלמידים – פורסם בחודש פברואר 2018
מכרז משכ"ל מס' 12/17 - התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד היקפי - החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
מכרז משכ"ל מס' 11/17 - אספקת ריהוט וציוד - החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
מכרזי עיריית לוד לשנת 2018
קול קורא להפעלת מחתם כדורגל מים
קול קורא להפעלת קייטנות הקיץ 2018 בעיר לוד
נספחים ח' וט' להפעלת קייטנות קיץ 2018
תשובות לשאלות - קול קורא להפעלת קייטנות הקיץ 2018 בעיר לוד
מכרז מסגרת פומבי מס' 37/18 - לאספקה והתקנת אביזרי בטיחות במוסדות חינוך וציבור בלוד
מכרז מסגרת פומבי מס' 31/18 - לאספקה והפעלת אטרקציות לאירועים שונים בעיר לוד
מכרז מסגרת פומבי מס' 30/18 - מכרז מסגרת פומבי מס' 30/18 - לשירותי עיצוב גרפי עבור עיריית לוד
מכרז פומבי מס' 29/18 - לאספקה והתקנת מעלית בכפר הסטודנטים איילים בלוד
מכרז פומבי מס' 29/18 - מסמך ה' – מפרט טכני
מכרז פומבי מס' 29/18 - מסמך ה'1 – תכנית עבודה
מכרז פומבי מס' 29/18 - מסמך ה'2 – תכנית העמדה
מכרז פומבי מס' 29/18 - מסמך ה'3 – תכנית פיר
מכרז פומבי מס' 29/18 - מסמך ה'4 – תכנית קונסטרוקציה לפיר
מכרז פומבי מס' 28/18 - לאספקה והתקנת מערכות ומתקני במה בהיכל התרבות העירוני בעיר לוד
מכרז פומבי מס' 28/18 – מסמך ו1-שרטוט מתקני במה
מכרז פומבי מס' 28/18 – מסמך ו2-שרטוט תשתיות
מכרז פומבי מס' 28/18 – מסמך ו3-חתך
מכרז פומבי מס' 28/18 – מסמך ז-כתב כמויות ומחירי מקסימום
מכרז פומבי מס' 27/18 - הפעלת מועדוניות רווחה
מכרז פומבי מס' 27/18 – מסמך ה' 1 – הוראות התע"ש להפעלת מועדוניות
מכרז פומבי מס' 27/18 – מסמך ו' – חוזר מנכ"ל
תשובות והבהרות למכרז פומבי מס' 18/27 - להפעלת מועדונית טיפולית
מכרז פומבי מס' 26/18 - לכתיבת נהלי עבודה עירוניים עבור עיריית לוד
מכרז פומבי מס' 24/18 - למתן שרותי הנהלת חשבונות וראיית חשבון לעיריית לוד
מכרז פומבי מס' 24/18 - מסמך ב9 – טופס הצהרה על היעדר ניגוד עניינים
עדכון תנאי סף ומועדי הגשת הצעות למכרז פומבי מס' 24/18 - לאספקת שירותי הנהלת חשבונות וראיית חשבון לעיריית לוד
הבהרה למכרז פומבי מס' 24/18 - לשירותי הנהלת חשבונות וראיית חשבון לעיריית לוד
מכרז פומבי מס' 23/18 - להפעלת תיכון חמ"ד שש שנתי בלוד
מכרז פומבי מס' 23/18 - נספחים ה' – ו'- ח'
תשובות והבהרות למכרז פומבי מס' 23/18 - להפעלת תיכון חמ"ד שש שנתי בעיר לוד
מכרז פומבי מס' 22/18 - לשימוש במגרשי האימונים בעיר לוד להפעלת חוגי כדור רגל
הבהרה למכרז פומבי מס' 22/18
מכרז פומבי מס' 21/18 - לאספקה ופיזור חול תקני בגני ילדים בעיר לוד
מכרז פומבי מס' 21/18 - מסמך ה'- רשימת גני ילדים בלוד
מכרז פומבי מס' 21/18 - תשובות והבהרות
מכרז פומבי מס' 19/18 - לאספקה והתקנת לחצני מצוקה במוסדות חינוך ו/או ציבור בעיר לוד
מכרז פומבי מס' 18/18 - לאספקה והפעלת אטרקציות לאירועים שונים בעיר לוד
מכרז פומבי מס' 18/18 – חוזר מנכ"ל משרד החינוך-פרק 17 הפעלת מתקנים מתנפחים
מכרז פומבי מס' 18/18 – תשובות והבהרות
מכרז פומבי מס' 16/18 - לשירותי טיוב נתונים והכנת תיקי בנין לסריקה עבור עיריית לוד
תשובות והבהרות למכרז פומבי מס' 16/18 - לשירותי טיוב והכנת תיקי לסריקה עבור עיריית לוד
מכרז פומבי מס' 15/18 – שירותי יועץ נגישות
מכרז פומבי מס' 15/18 – נספח ד'2 – הצהרה על היעדר ניגוד עניינים
תשובות והבהרות למכרז פומבי מס' 15/18 - לשירותי יועץ מורשה נגישות עבור עיריית לוד
הבהרה שניה למכרז פומבי מס' 15/18 - לשירותי יועץ מורשה נגישות עבור עיריית לוד
מכרז פומבי מס' 13/2018 – לביצוע עבודות בעיר לוד מסוג:
א. איסוף ופינוי פסולת מעורבת וגושית
ב. קליטת פסולת מעורבת וגושית
ג. איסוף ופינוי מכלי אריזות קרטון
עדכון הבהרות למכרז פומבי מס' 13/18 לפינוי אשפה
מכרז פומבי מס' 12/2018 – לביצוע עבודות שיקום הטריבונה באצטדיון העירוני בלוד
מכרז פומבי מס' 12/2018 – מסמך ה1 מפרט מיוחד
מכרז פומבי מס' 12/2018 – מסמך ה2 מפרט להחלפת לוחדים פגומים
מכרז פומבי מס' 12/2018 – מסמך ה3 מפרט לאיטום הטריבונות ודוח מצב איטום
מכרז פומבי מס' 12/2018 – מסמך ה4 דוח מצב מבנה
מכרז פומבי מס' 12/2018 – מסמך ו'1 כתב כמויות איטום
מכרז פומבי מס' 12/2018 – מסמך ו'2 כתב כמויות שיקום יציעים
מכרז מס' 12/18 – סיכום סיור קבלנים (חובה) שהתקיים ביום 01.05.2018 באצטדיון העירוני בלוד
תשובות והבהרות למכרז פומבי מס' 12/18 - לביצוע עבודות לשיקום הטריבונה באצטדיון העירוני בלוד
נספח פרטי איטום – הבהרות למכרז פומבי מס' 12/18 - לביצוע עבודות לשיקום הטריבונה באצטדיון העירוני בלוד
מכרז פומבי מס' 10/2018 – לתכנון, הקמה ותחזוקה של משחקייה (ג'ימבורי) בעיר לוד
תשובות והבהרות למכרז פומבי מס' 10/2018 – להקמת משחקייה (ג'ימבורי)
מכרז מס' 10/18 – שרטוט מעודכן למכרז הקמת משחקיה (ג'ימבורי)
מכרז מס' 10/18 - הודעה על הארכת מועד להגשת הצעות
מכרז פומבי מס' 9/2018 – להפעלת בית הארחה ומרכז זהות ומורשת העיר לוד
מכרז פומבי מס' 9/2018 – תשובות והבהרות
מכרז 9/18 - הודעה על הארכת מכרז
הודעה על הקפאת מכרז פומבי מס' 9/18 להפעלת בית הארחה ומרכז מורשת בבית סקנדינביה
מכרז פומבי מס' 8/2018 – לאספקה והתקנת מעלית בהיכל התרבות העירוני בלוד
מכרז 8/2018 – מפרט טכני לאספקה והתקנת מעלית
מכרז 8/2018 – תוכניות המעלית
מכרז פומבי מס' 7/2018 - לכתיבת נהלי עבודה עירוניים עבור עיריית לוד
תשובות והבהרות למכרז פומבי מס' 7/18 לביצוע עבודות לכתיבת נהלי עבודה
מכרז פומבי מס' 5/2018 – להפעלת 6 מוסדות חינוך על יסודיים בעיר לוד
תשובות והבהרות למכרז פומבי מס' 5/2018 – נספחים ה,ו,ח,ט
תשובות והבהרות למכרז פומבי מס' 5/2018
מכרז פומבי מס' 4/2018 – לעריכת ביטוחי העירייה
תשובות והבהרות למכרז פומבי מס' 4/2018 – לעריכת ביטוחי העירייה
מכרז פומבי מס' 3/2018 – לאספקת מערכות ממוחשבות לניהול אגף הרווחה עבור עיריית לוד
תשובות והבהרות למכרז פומבי מס' 3/2018 מערכות מיחשוב בתחום רווחה
מכרז פומבי מס' 2/2018 – לאספקת תווי קנייה לעיריית לוד
הבהרה למכרז פומבי מס' 2/2018 – לאספקת תווי קנייה
מכרז מס' 2/18 - הודעה על הארכת מועד להגשת הצעות לאספקת תווי קניה לעיריית לוד
מכרז פומבי מס' 1/2018 – לאספקת מערכות ממוחשבות ושירותים נלווים בתחום ההנדסה עבור עיריית לוד
תשובות והבהרות למכרז פומבי מס' 1/18 -לאספקת מערכות ממוחשבות בתחום ההנדסה עבור עיריית לוד

ארכיון מכרזי עבודות והספקת שירותים - 2017
ארכיון מכרזי עבודות והספקת שירותים - 2016
ארכיון מכרזי עבודות והספקת שירותים - 2015
ארכיון מכרזים ודרושים - 2014
ארכיון מכרזים ודרושים - 2013
ארכיון מכרזים ודרושים - 2012
ארכיון מכרזים ודרושים - 2011
ארכיון מכרזים ודרושים - 2010קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום