הודעות הדובר
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"
הודעות הדובר

מחלקת התברואה בעיריית לוד השיבה צרור מפתחות שהושלכו למכולה
חדשות

מחלקת התברואה בעיריית לוד השיבה צרור מפתחות שהושלכו למכולה

בתמונה: עובדי התברואה בעיריית לוד משיבים את צרור המפתחות לתושב המאושר

תושב לוד, התקשר נסער למחלקת התברואה בלוד, האחראית על מערך פינוי האשפה בעיר, וביקש סיוע דחוף, לאחר שזרק בטעות עם מפת השולחן הביתית שלו צרור מפתחות חשוב בו היו מפתחות הבית, הרכב ועוד מפתחות חשובים.

למקום הוקפצה סיירת הניקיון שניסתה לעזור לתושב כפי שעשתה פעמים רבות בעבר. הסתבר כי ימים ספורים לפני כן הוחלף הדגם של הפח המוטמן לחדיש יותר ופעולות כירורגיות כאלו הופכות להיות מורכבות יותר. עם זאת, מצוקתו של התושב ניכרה והוחלט לעשות כל מאמץ. בו במקום ננעל הפח המוטמן באופן שלא יאפשר השלכת פסולת נוספת. למחרת בשעה מוקדמת,  בעזרת מנוף ייעודי שמפנה את האשפה , הוצא הפח וכל תוכנו הושלך באופן יזום על הקרקע. בעבודת נמלים נמצאו המפתחות ונמסרו לתושב המאושר שהודה לשירות היעיל שקיבל ממחלקת תברואה בעיריית לוד.קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום