הודעות הדובר
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"
הודעות הדובר

בשורה לתושבי חב"ד: הסדרת החניה ברחובות צמח צדק והאדמו"ר האמצעי
חדשות

בשורה לתושבי חב"ד:

הסדרת החניה ברחובות צמח צדק והאדמו"ר האמצעי

תושבים יקרים, בשל מצוקת החניה בשכונת חב"ד, פועלת העירייה להסדרת החנייה לתושבים המתגוררים ברחובות צמח צדק והאדמו"ר האמצעי, ולהנפיק עבורם  תו חנייה ייחודי, אשר יקנה עם סיום תהליך ההסדרה, חניה חינם ברחובות אלה.

תושבי שכ' חב"ד המתגוררים ברחובות אלה, מתבקשים להגיש בקשה למימוש זכאותם לתו ייחודי של תושב חב"ד, גם אם יש ברשותם תו תושב לוד, בשל הזכויות הנוספות שמקנה התו הייחודי, על אלו של תו תושב לוד.

 

להגשת הבקשה יש להצטייד במסמכים הבאים:

1. צילום תעודת זהות + הספח המעיד על היותו תושב חב"ד, או אישור מחלקת ההכנסות והארנונה

2. צילום רישיון רכב על שם התושב בלבד או אישור קצין הרכב בחברה בעלת הרכב על כך שהתושב נוהג בו, או לחילופין - הסכם השכרת רכב בתוקף ע"ש התושב.

 

אופן הגשת בקשות לתו ייחודי

1.באמצעות אתר האינטרנט (פעיל גם בסלולר): WWW.METROPARK.CO.IL

בוחרים רשות: לוד, בוחרים סוג שירות: חניה, בוחרים פעולה: בקשה לתו חניה, ממלאים את כל הנתונים הנדרשים בשדות החובה ומצרפים את המסמכים הנדרשים.

 

2. באמצעות הגעה למשרדי רשות החניה ברחוב אריה בן אליעזר 6 בצרוף המסמכים הנדרשים, בשעות קבלת קהל  בימים ראשון עד חמישי בין השעות 08:00 – 12:30, בימי שלישי גם אחה"צ בין השעות 16:00 – 18:30.

 

·         שימו לב: תו התושב יהיה בתוקף למשך 3 שנים או עד למועד סיום חוזה השכירות במידה ואינו תושב לוד עפ"י הספח.

 

דוכן מיוחד לשירות תושבי חב"ד לחלוקת תווי החניה

כל מי שיגיש בקשה למימוש זכאותו עד לתאריך 7.9.19, יוכל לקבל את מדבקת התו הייחודי בדוכן מיוחד שתקים העירייה ביריד ארבעת המינים בשכונת חב"ד, לקראת חג הסוכות, בימים הבאים:

יום חמישי, י"א בתשרי תשע"ט, 20.9.18 בין השעות 08:00 עד 20:00,

יום שישי י"ב בתשרי, 21.9.18 בין השעות 08:00 עד 13:00,

וביום ראשון, י"ד בתשרי, 23.9.18 בין השעות 08:00 עד 13:00.

תושבי השכונה אשר לא הגישו בקשה, יוכלו להגישה בדוכן המיוחד, בצירוף העתק/צילום המסמכים הנדרשים, בימים ובשעות שלעיל. הבקשה תטופל ותו התושב הייחודי ישלח אל כתובת המבקש.

 

טל' לבירורים: 08-6788351

 

בברכה,

עיריית לוד    - רשות החניהקידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום