הודעות הדובר
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"
הודעות הדובר

קנסות כבדים על הדבקה פיראטית של מודעות בלוד
חדשות

קנסות כבדים על הדבקה פיראטית של מודעות בלוד

לוחות המודעות החדשים בלוד, חלק לשימוש הציבור ללא תשלום, וחלק מרכזי בתשלום לגופים פרטיים או עסקיים

קנס שהוטל על מדביקי מודעות במקום האסור על פי חוק

עיריית לוד הציבה לאחרונה עשרות לוחות מודעות ייחודיים לשימוש התושבים במטרה למנוע תלייה פיראטית של מודעות על קירות ועל עמודים.

בעיריית לוד מציינים כי הלוחות החדשים יביאו לשיפור בניקיון העיר ובחזות הרחובות והמרחב הציבורי בשכונות העיר לרווחת התושבים.

יובהר כי חל איסור מוחלט על הדבקת מודעות או סטיקרים על מבנים, מתקנים וציוד עירוני ו/או ציבורי, לרבות עמודי חשמל, גדרות, מפרדות, עצים, ארונות חשמל או ארונות סעף של בזק, קירות ו/או בשטחים מסחריים. לאחרונה נתפסו מספר גורמים שהדביקו מודעות פיראטיות במקומות האסורים על פי חוק, אלה ספגו קנסות בסך 475 ש"ח ואף חויבו לנקות את הלכלוך שהותירו המודעות.

לוחות המודעות הציבוריים החדשים כאמור, מאפשרים לתושבים תליית מודעות שונות בצורה מוסדרת ובאופן שאינו מלכלך את המרחב הציבורי.  על כל לוח חדש הוטבע סמל העיר לוד והוא מחולק לשני חלקים: מימין בלוח- ללא תשלום, חלק להודעות שונות לשימוש הציבור (מודעות קטנות עד לגודל A4 ) וחלק למודעות אבל, החלק המרכזי בתשלום, למודעות שונות של גופים פרטיים או עסקיים, אלה מתבקשים לפנות לחברה הכלכלית כדי להסדיר את הדבקת המודעות כחוק. מודעות שיודבקו ללא אישור, יוסרו באופן מיידי ע"י הפיקוח העירוני ומדביקי המודעות ייקנסו על פי הדין. באתר העירייה ניתן לעיין בנוהל ההדבקה על לוחות המודעות העירוניים, וכן בפריסת לוחות המודעות בעיר.

 קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום