הודעות הדובר
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"
הודעות הדובר

סל שירותים חינם לתושבי לוד החברים באגודה לתרבות הדיור
חדשות

סל שירותים חינם לתושבי לוד החברים באגודה לתרבות הדיור

בתמונה: האגודה לתרבות הדיור לטיפוח החיים בבית המשותף

תושבי לוד החברים באגודה לתרבות הדיור, נהנים ממגוון רחב של שירותים שמטרתם, החדרת המודעות ודרכי פעולה לשמירה על הרכוש המשותף, טיפוח החיים בבית המשותף, הדרכה וניהול תקין של ענייני הבית המשותף ויצירת מערכת שכנות נאותה.

חיים אסא, מנהל המחלקה לתרבות הדיור בעיריית לוד, מציין כי תושבי העיר החברים באגודה לתרבות הדיור נהנים מסל שירותים מגוון אשר מסייע לשפר ולטפח את איכות חייהם, בעזרת צוות נותני שירותים מקצועיים ומומחים בתחומים השונים, אשר שמחים להעניק יעוץ החוסך אלפי שקלים, כגון: יעוץ הנדסי – בדיקת ליקויים בבניין: גג, מעטפת, עמודים וכו', יעוץ משפטי כולל מכתבי התראה והכנת כתבי תביעה, יעוץ אדריכלי להתקנת מעלית ותוספות/שינויים ברכוש המשותף, סיוע בתלונות תושבים על נזילות מדירות סמוכות, נזק לרכוש משותף, שימוש לא סביר ברכוש המשותף, והדרכות ועדי בתים, ברורים, גישורים וכיו"ב.

לפרטים נוספים מומלץ לפנות אל משרדי המחלקה לתרבות הדיור של עיריית לוד, בבניין ההסתדרות, רח' אלי כהן 13, קומה ראשונה, אפשרי במייל אל חיים אסא, מנהל המחלקה: haim_a@lod.muni.il  או בטל' 08-9279988.

את סל השירותים המורחב והמלא של האגודה לתרבות הדיור ניתן למצוא באתר האגודה לתרבות הדיור בכתובת: www.tarbut-hadiur.gov.i.קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום