הודעות הדובר
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"
הודעות הדובר

עבודות רחבות היקף לטיפול במפגע הריח והצחנה מאיזור חבל מודיעין - אחיסמך
חדשות

תושבים יקרים,

עבודות רחבות היקף לטיפול במפגע הריח והצחנה מאיזור חבל מודיעין - אחיסמך

---------------------

מזה מספר שבועות מתקבלות תלונות על ריח זבל בעלי חיים בעיקר בשעות הערב והלילה.

בעקבות כך פעלה היחידה הסביבתית בעיריית לוד לאיתור מקור הריח, בשיתוף כלל הגורמים ברשויות השכנות ומשרדי הממשלה.

מיד לאחר איתור המפגעים, פעלנו מול המשרד להגנת הסביבה למתן הנחיות לגורמים האחראים למפגע, לטיפול והחזרת המצב לקדמותו.

העבודות לטיפול במפגע יתחילו במועצת חבל מודיעין (אזור אחיסמך) ביום א' הקרוב 18.3.2018 וצפויות להימשך מספר ימים עד שבוע, ואף מעבר לכך.

--------------------

שימו לב: במשך העבודות צפוי ריח חזק של דשן פרות בכל אזור המרכז.

אנו מעריכים כי בתום הטיפול תורגש הקלה משמעותית בעניין מטרדי הריח בלוד.

-------------------

לידיעתכם!

 

נמשיך לפעול בנחישות ובעקביות, עד למיגור מטרדי הריחות הבלתי נעימים, הפוגעים באיכות החיים של תושבי העיר לוד!

בברכה,

היחידה הסביבתית, עיריית לודקידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום