הודעות הדובר
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"
הודעות הדובר

הפתעה ללוד מהשירות הבולאי
חדשות

הפתעה ללוד מהשירות הבולאי

בתמונה: גיליון מזכרת מיוחד של השירות הבולאי לעיר לוד

השירות הבולאי בישראל האחראי על הנפקת בולי דואר, העניק לעיר לוד הפתעה בדמות הנפקת גיליון מזכרת מיוחד ללוד, לרגל 70 שנה למדינת ישראל ולעיר לוד, ו- 80 שנה לשלטון המקומי.

את גיליון המזכרת קיבל ראש העיר, עו"ד יאיר רביבו, אשר מסר את תודתו לשירות הבולאי על ההפתעה הנעימה.קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום