הודעות הדובר
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"
הודעות הדובר

יום המודעות לבעלי צרכים מיוחדים בבית ספר המעפילים בלוד
חדשות

יום המודעות לבעלי צרכים מיוחדים בבית ספר המעפילים בלוד

בתמונה: פעילי קהילה נגישה ביום המודעות לבעלי צרכים מיוחדים בהמעפילים

פעילות מיוחדת נערכה בביה"ס המעפילים לתלמידי כיתות ג', ד', בשיתוף פעילי קהילה נגישה בלוד. מזל ודרור, לקויי ראייה הפעילים בקהילה נגישה, הסבירו לילדים על המוגבלות שלהם ועל התמודדותם אתה בחיי היומיום. בנוסף, הציגו לילדים את אמצעי העזר בהם משתמשים: כלב נחייה, מקל, החושים המוגברים, השירותים המונגשים בחברה ואנשים טובים המציעים עזרה.

בחלק השני של הפעילות התנסו הילדים בתחנות שונות אשר הדגימו מוגבלויות שונות והמחישו את השימוש באמצעי העזר והחושים השונים לצורך התמודדות יומיומית.  אחת התחנות הופעלה על ידי ויולטה, נכה על כיסא גלגלים, אשר הדגימה לילדים תנועה באמצעות הכיסא.

קהילה נגישה הינה תכנית ארצית אשר שואפת להסיר את המכשולים בפני אנשים עם מוגבלויות. מטרותיה של התכנית להעלות את המודעות בנוגע לעולם המוגבלויות, העצמה של אנשים עם מוגבלויות ושיתופם בתכנון וביישום התכנית, קידום הנגישות של שירותים שונים בקהילה ובחברה.

מנהלת בית הספר, רכזת זה"ב וצוות המורים מסרו את תודתם וברכתם לכל פעילי ושותפי הקהילה הנגישה בלוד, על עשייה מבורכת, על היוזמה והפעלת יום מודעות מהנה ובעל ערך חשוב ומקודש. "אין ספק שתלמידי בית הספר נתרמו והפיקו ערך רב מיום זה. יישר כוח והמשך עשייה מוצלחת ומבורכת" אמרו בביה"ס.קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום