הודעות הדובר
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"
הודעות הדובר

מסע אל האחר: לוד מקיימת יום מודעות וחשיפה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
חדשות

 קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום