הודעות הדובר
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"
הודעות הדובר

ראש העיר יאיר רביבו הוביל הפגנה בכפר דהמש נגד מפגע השריפות
חדשות

ראש העיר יאיר רביבו הוביל הפגנה בכפר דהמש נגד מפגע השריפות

"אין כאן מאבק בין יהודים וערבים" הדגיש ראש העיר "בהחלט צריך אומץ ציבורי לצאת כנגד משרדי ממשלה והגורמים שהם בעלי סמכות האכיפה, ללא חשש וללא משוא פנים, בדרישתנו הצודקת לבצע פעילות ממוקדת, עקבית ונחושה עד למיגור המפגע התברואתי אשר גורם לתושבי העיר לסבל נוראי, לזיהום אויר חמור, עשן וריחות צחנה בלתי נסבלים".

בתמונה: רביבו מוביל את ההפגנה: ננקוט בכל אמצעים כדי להביא קץ לסבלם של תושבי לוד

עשרות רבות מתושבי לוד יחד עם עובדי ומנהלי העירייה, השתתפו השבוע בהפגנה שהוביל ראש העיר, עו"ד יאיר רביבו, כנגד רשויות האכיפה בהן מינהל מקרקעי ישראל, המשטרה הירוקה והמשרד להגנת הסביבה, בשל אוזלת ידן בטיפול במפגע התברואתי אשר גורם לתושבי העיר לסבל נוראי, לזיהום אויר חמור, עשן וריחות צחנה בלתי נסבלים.

ההפגנה התקיימה בשטח כפר דהמש הנמצא ממערב ללוד, בשטח הגובל עם המועצה האזורית עמק לוד, רמלה, באר יעקב ולוד.

בתחילת השבוע התקיימה ישיבה בהשתתפות ראשי הערים ונציגי המשרד לאיכות הסביבה, בניסיון למצוא פתרון מוסכם, אולם לאחר עשר דקות של ישיבה החליט ראש העיר, עו"ד יאיר רביבו, להפסיק את הישיבה לאחר שהבין כי גורמי המשרד להגנת הסביבה לא ממש מחדשים בצעדים שלהם לפתרון הבעיה. זאת ועוד, נציגי מינהל מקרקעי ישראל האחראים על השטחים שבבעלותם ובאחריותם, לא השתתפו בדיון ומכאן שכל החלטה, הייתה למעשה חסרת משמעות.

כפר דהמש נמצא בשטח השיפוט של המועצה האזורית עמק לוד, ואולם אף מועצה אזורית או רשות מקומית לא מכירה בו, כך גם המדינה אשר אינה דואגת להסדיר במקום תשתיות ושירותים כמו ביוב, כבישים, חשמל, דואר ואיסוף אשפה, כך שהתושבים נאלצים לשרוף את האשפה ולייצר מפגע חמור הגורם כאמור סבל בעיקר לתושבי השכונות הסמוכות, חב"ד ונווה אורנים בלוד. בין היתר, החלו בשנים האחרונות גורמים עבריינים לשרוף בשטח דהמש כבלי נחושת וחומרים אחרים המכילים מתכות, כדי להתיך מהם ברזל ונחושת לצורך מסחר, שריפות המעלות עשן המסוכן לבריאות תושבי העיר.

זיהום האוויר המסוכן גרם לתרעומת גדולה בשכונת חב"ד הסמוכה שחלונותיהם של בתים רבים בה פונים לכיוון דהמש, והם פנו לראש העיר שיפעל לחיסול המפגע.

"אין כאן מאבק בין יהודים וערבים" הדגיש ראש העיר, "לא ייתכן שישנו כפר לא חוקי שאינו בתחום השיפוט של לוד, שגורם למפגע תברואתי חמור ורשויות האכיפה יושבות בחוסר מעש ואינן מטפלות במפגע החמור".

יצוין כי דו"ח סיור של המשרד להגנת הסביבה מיום 5.12.17 המופנה כלפי המועצה האזורית עמק לוד, קובע כל על המועצה האזורית חלה החובה לפעול לסילוק ערמות הפסולת שנמצאו בשטח הפתוח, מסוג פסולת בניין, אסבסט צמנט, מתכות, צינורות, אספלט, פלסטיק, צמיגים, גרוטאות רכב ופסדים וכמו כן, לפעול למניעה ולכיבוי השריפות המבוצעות בשטח זה שבתחום שיפוט המועצה, מצב המהווה לכאורה עבירות על חוק שמירת הניקיון, חוק אוויר נקי, והתקנות למניעת מפגעים - מניעת זיהום אוויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת.

זאת ועוד, בהנחיית ראש העיר הוקם בשטח דהמש חפ"ק המאויש ע"י צוות של גורמי הביטחון, איכות הסביבה והשיטור העירוני, המבצע תצפיות 24 שעות ביממה במטרה להגיב מידית בכל מקרה של שריפה ולהביא ללכידתם של העבריינים.

ראש העיר מסר את תודתו לתושבי העיר שהשתתפו בהפגנה יחד עם עובדי ומנהלי העירייה, וכן וכן לסגנים ולחברי המועצה. "הבענו את מחאתנו באופן ברור ונחוש. גם העירייה כגוף ציבורי יכולה להוביל מאבק כנגד גופים ציבוריים גדולים יותר. בהחלט צריך אומץ ציבורי לצאת כנגד משרדי ממשלה והגורמים שהם בעלי סמכות האכיפה, ללא חשש וללא משוא פנים, בדרישתנו הצודקת לבצע פעילות ממוקדת, עקבית ונחושה עד למיגור המפגע לחלוטין".

תודה מיוחדת מסר ראש העיר לחבר מועצת באר יעקב, מוטי פרנקו שהגיע להביע תמיכה במאבק והזדהות עם סבל התושבים גם של עירו. "המפגע הזה חוצה כל גבול, ומגיע גם עד באר יעקב. נגיש עתירות ונפנה לבג"צ כנגד אוזלת ידם, נערב את משרד מבקר המדינה כדי שיבדקו את השערורייה של חוסר משילות בסיסי במרכז הארץ, וננקוט בכל אמצעים כדי להביא קץ לסבלם של תושבי לוד. תושבי לוד זכאים לאוויר נקי ולאיכות חיים וכך יהיה!".

 קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום