הודעות הדובר
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"
הודעות הדובר

ראש העיר יאיר רביבו: תושבי לוד זכאים לאוויר נקי ולאיכות חיים וכך יהיה!
חדשות

ראש העיר יאיר רביבו: תושבי לוד זכאים לאוויר נקי ולאיכות חיים וכך יהיה!

בצעד חריג הודיע ראש העיר כי יוביל הפגנת ענק שתתקיים ביום שני הקרוב, 22.1.18, במחאה על השריפות הגורמות לזיהום אוויר חמור, המבוצעות משטח כפר דהמש בתחום השיפוט של המועצה האזורית עמק לוד. רביבו: "לא ייתכן שישנו כפר לא חוקי ממערב ללוד, שגורם למפגע נוראי והרשויות יושבות בחוסר מעש".

ראש העיר יאיר רביבו, מסייר בשטח דהמש, תושבי לוד זכאים לאוויר נקי וכך יהיה!

עשן מיתמר מאחת השריפות בכפר דהמש הגורמות לזיהום אויר חמור ולריחות צחנה

ראש העיר לוד, עו"ד יאיר רביבו, הנחה את כל הגורמים הרלוונטיים בעירייה, להוביל מאבק נחוש בנושא מפגע השריפות מכפר דהמש, הנמצא בתחום השיפוט של המועצה האזורית עמק לוד.

יצוין כי מזה זמן רב, גורמות השריפות החוזרות ונשנות המבוצעות בכפר דהמש, לזיהום אויר חמור, עשן וריחות צחנה בעיקר לתושבי השכונות הסמוכות חב"ד ונווה אורנים, אך גם לכל מרכז העיר.

בישיבות הביטחון השבועיות עולה הנושא וזוכה להתייחסות ולתיעדוף מצד כל גורמי האכיפה. בהתאם לכך, ביצעה העירייה פעילות נחושה למיגור התופעה, אשר הביאה אמנם לצמצום מפגע השריפות, אולם השריפות עדיין מתרחשות, בתדירות גבוהה, וזאת על אף העובדה שידיה של העירייה כבולות מאחר והשריפות מבוצעות בשטחים שאינם בתחום השיפוט של לוד.

בד בבד דרשה העירייה מהמשטרה הירוקה ומהמשרד להגנת הסביבה שהם בעלי סמכויות האכיפה, לבצע פעילות ממוקדת, עקבית ונחושה ללכידת העבריינים והעמדתם לדין במלוא החומרה עד אשר ימוגר המפגע לחלוטין, אולם למרבה הצער, למעט סיורי שטח כאלו ואחרים של גורמי האכיפה, לא נאכף הנושא בהתאם להוראות החוק.

בתוך כך הנחה ראש העיר את היחידה הסביבתית לבחון עם המחלקה המשפטית הגשת תביעה אישית נגד בעלי התפקידים במשרד להגנת הסביבה, על אוזלת ידם בנושא, וכמו כן להגיש עתירה לבג"צ כנגד המועצה האזורית עמק לוד בנושא חובת פינוי האשפה, בהתאם לדו"ח סיור של המשרד להגנת הסביבה מיום 5.12.17 המופנה כלפי המועצה האזורית עמק לוד, לפיו חלה עליהם החובה לפעול לסילוק ערמות הפסולת שנמצאו בשטח הפתוח, מסוג פסולת בניין, אסבסט צמנט, מתכות, צינורות, אספלט, פלסטיק, צמיגים, גרוטאות רכב ופסדים וכמו כן, לפעול למניעה ולכיבוי השריפות המבוצעות בשטח זה שבתחום שיפוט המועצה, מצב המהווה לכאורה עבירות על חוק שמירת הניקיון, חוק אוויר נקי, והתקנות למניעת מפגעים - מניעת זיהום אוויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת.

כן הנחה ראש העיר לערב את משרד מבקר המדינה כדי שיבדקו את השערורייה של חוסר משילות בסיסי במרכז הארץ, כפי שהדגיש, וכן לפתוח חפ"ק בשטח דהמש ולהציב שם באופן מידי צוות של גורמי הביטחון, איכות הסביבה והשיטור העירוני, לפעול סביב השעון, לבצע מארבים 24 שעות ביממה ולהגיב מידית בכל מקרה של שריפה במטרה ללכוד את העבריינים.

בכוונת ראש העיר להוביל ביום שני הקרוב, 22.1.18 הפגנת ענק בשטח דהמש, בהשתתפות כל עובדי העירייה ותושבים, כהזדהות עם תושבי השכונות הסמוכות ובמחאה כנגד כל הגורמים האחראים אשר אינם עושים די למיגור התופעה. לצורך העניין הוגשה למשטרה בקשה להפגנה וכבר הוזמנו שלטים ואוטובוסים.

"לא ייתכן שישנו כפר לא חוקי ממערב ללוד, שגורם למפגע נוראי והרשויות יושבות בחוסר מעש" אמר ראש העיר, עו"ד יאיר רביבו, "תושבי לוד זכאים לאוויר נקי ולאיכות חיים וכך יהיה"!!!

 קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום