הודעות הדובר
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"
הודעות הדובר

ראש העיר ל'נעם - צביה': הבאתם תחושה של מצוינות
חדשות

ראש העיר ל'נעם - צביה': הבאתם תחושה של מצוינות

הנהלת רשת החינוך 'נעם צביה' ברשות ראש הרשת, הרב שמחה ויסמן, מנכ"ל הרשת ינקי פרידמן הסמנכלים והמפקחים החינוכיים הגיעו השבוע לביקור מוסדות בעיר לוד כביטוי למחויבות למוסדות ובמטרה לבחון יחד מקרוב אודות ההצלחה החינוכית והלימודית של מוסדות החינוך בעיר. את הביקור פתחו בתפילת שחרית עם תלמידי המוסדות המשתייכים לרשת בעיר לוד, שהופתעו מהנציגות הנכבדה בשעה כה מוקדמת בבוקר.

ראש העיר, עו"ד יאיר רביבו אמר להנהלת הרשת 'נעם-צביה' בתום פגישה משותפת, כי יש לו סיפוק רב מהישגי התלמידים בישיבה ובאולפנה, בין היתר לאור ההישג המרשים של 100% זכאות לבגרות.  "יש לי אמון ברשת 'נעם-צביה' המעלה את החינוך התורני בעיר להישגים מרשימים, מעודדת גיוס משמעותי לצה"ל ומחנכת למעורבות חברתית בלוד, לחיזוק הנתינה ולאהבת המולדת. יש פה תחושה של מצוינות בכל תחום. אני גאה בצוות החינוך ובהנהלה של הישיבה והאולפנה". נציגי ועדות ההורים נפגשו עם הנהלת הרשת ותלמידים מהמוסדות לשמוע וללמוד על איך ניתן לבטא בדרכים נוספות את המחויבות של הרשת למוסדות בעיר. בסיכום הביקור ברכו ראשי המוסדות את הנהלת הרשת על התנופה האדירה אותה הם מעניקים לעשייה החינוכית.

ראש הרשת בשיחה עם תלמידות בבית הספר הייסודי בלוד

הנהלת הרשת במפגש עם סגן ראש העיר מחזיק תיק החינוך ומנכל העירייהקידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום