הודעות הדובר
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"
הודעות הדובר

סגירת רחוב סוקולוב בשל עבודות ריבוד השלב הסופי של המעבר התת-קרקעי ברח' סוקולוב
חדשות

תושבים יקרים

לתשומת ליבכם,

עבודות ריבוד השלב הסופי

של המעבר התת-קרקעי ברח' סוקולוב

בימים שני ושלישי, י"ב/י"ג בתשרי, 2/3.10.17 ,

בין השעות 21:00 בלילה ועד 05:00 בבוקר למחרת,

ייסגר רחוב סוקולוב לתנועה

בשל עבודות ריבוד השלב הסופי של ההפרדה המפלסית / מעבר תת קרקעי החדש שנפתח לאחרונה .

הכניסה לגני אביב תתאפשר דרך אזור התעשייה הצפוני.

עיריית לוד וחברת נתיבי איילון מאחלות נסיעה נעימה ובטוחה.קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום