הודעות הדובר
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"
הודעות הדובר

העיר לוד הגיעה לגבורות: 80 אלף תושבים!
חדשות

העיר לוד הגיעה לגבורות: 80 אלף תושבים!

ראש העיר עו"ד יאיר רביבו: "בארבע השנים האחרונות התחזק האמון של הציבור מקרב תושבי העיר ומחוצה לה באופן ניכר ומשמעותי. לאחר שנים ארוכות, שוב יש הגירה חיובית לעיר"

בתמונה: לאחר שנים ארוכות, שוב יש הגירה חיובית ללוד, ראש העיר יאיר רביבו

בשעה טובה, נמשכת מגמת ההגירה החיובית לעיר. מנתוני משרד הפנים המשמשים כבסיס לחישוב מענקי האיזון ברשויות המקומיות, עולה כי מניין התושבים בלוד עומד על 79,738 תושבים נכון לאוקטובר 2016, גידול של 1,089 תושבים לעומת ינואר 2015 שבו עמד מניין התושבים על 78,649.

נתונים רשמיים המצביעים על הגידול באוכלוסיית העיר, ניתן למצוא גם בתמצית הדוחות הכספיים שמפרסמת העירייה כחוק מדי שנה, ולפיהם ניכרת מגמת הגירה חיובית ברורה לעיר בין השנים 2013-2016, עד לכדי למעלה מ- 80,000 תושבים כיום.

יצוין כי ישנו הבדל מהותי בנתוני האוכלוסין ביישובים השונים בין נתוני משרד הפנים לבין נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. נתוני משרד הפנים והרשויות המקומיות מתבססים על רישום תושבים בפועל בכל עיר, בשונה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אשר משתמשת בכלים סטטיסטיים על מנת לאמוד את גודל האוכלוסייה. על ההבדלים בין נתוני הלמ"ס לנתוני משרד הפנים, ניתן ללמוד מדו"ח שהכין מרכז המחקר והמידע של הכנסת, וכן מדו"ח מבקר המדינה לשנת 2014.

עוד יצוין, כי בעבר סבלה לוד משיעור הגירה שלילי מהגבוהים ביותר בארץ. העיר לוד שנוהלה בעיקר ע"י ועדות קרואות, עברה במשך שנים ארוכות משברים רבים, סבלה מקשיים כלכליים, חברתיים ותפקודיים ומהיעדר יציבות שלטונית. השילוב בין מכלול גורמים אלה, האיץ את מאזן ההגירה השלילי שאפיין את לוד והביא ליצירת פערים משמעותיים בינה לבין הערים סביבה.

כיום נמצאת לוד בתהליכי התחדשות והתפתחות מואצים הכוללים תחילת עבודות בנייה של אלפי יחידות דיור, הקמת מוסדות חינוך וציבור, הרחבת פארק התעסוקה, פרויקטים בתחום התחבורה, שיפור חזות העיר, פיתוח ותשתיות, מגוון תכניות שעיקרן, פיתוחה וקידומה של העיר תוך שיפור וייעול השירות עבור תושבי העיר, כקהל היעד העיקרי בעשייה העירונית.

מגמה זו באה לידי ביטוי גם בכל תחומי החיים בעיר, השקעה בחינוך, בתרבות, באירועים, בספורט, באיכות סביבה ובפיתוח הפוטנציאל התיירותי. זאת ועוד, יציבותה הכלכלית של העירייה, מציבה כיום את לוד בשורה אחת עם רשויות איתנות, מבוססות ומובילות.

בארבע השנים האחרונות התחזק האמון של הציבור מקרב תושבי העיר ומחוצה לה באופן ניכר ומשמעותי. אנו רואים היום את תושבי העיר גאים בעיר שלהם, נאבקים על שמה ותדמיתה בכל פורום, ברשתות החברתיות, בשיח הציבורי ובתקשורת. לאחר שנים ארוכות, שוב יש הגירה חיובית לעיר", אומר בסיפוק ראש העיר, עו"ד יאיר רביבו ומציין קהילות שהגיעו ללוד, בהם הציבור הדתי לאומי וקהילת הסטודנטים שהתרחבה מאוד, אלפי אקדמאים שתורמים לקהילה, לכלכלה, לחברה ולחינוך, מחזקים את העיר וקבעו בה את מקומם".

 קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום