הודעות הדובר
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"
הודעות הדובר

דרושים אבות בית בחינוך הממלכתי בבתי הספר בלוד
חדשות

דרושים אבות בית בחינוך הממלכתי בבתי הספר

לאגף החינוך בלוד

הגדרת התפקיד:

·         העובד האחראי נושא באחריות למצב תקין של הבנין, הרהיטים הציוד, ומשתף פעולה עם המנהל\ת וכל צוות המורים

·         עליו לשאת באחריות לניקיון מתמיד של ביה"ס על כל מתקניו, בנייני הספח והחצר בשעות הלימודים ואחריהן.

·         על העובד האחראיות לפקח על עבודת יתר העובדים בשירות הניקיון, ובבדק הבית.

·         על העובד האחראי לבצע את כל התיקונים במוסד כגון שרברבות, נגרות, מסגרות וזגגות בהתאם להוראות הקיימות.

·         על העובד האחראי להגיע לעבודה לפחות שעה לפני תחילת יום הלימודים בביה"ס, וכל שעות עבודתו מוקדשות אך ורק לענייני ביה"ס. העובד לא יהיה רשאי לעזוב את ביה"ס במשך שעות עבודתו ללא ידיעת מנהל\ת.

דרישות התפקיד,השכלה ונסיון מקצועי:

 

·         השכלה תיכונית.

·         ניסיון של 3 שנים בתחזוקה שוטפת של מבנים, בסדר גודל של בי"ס.

 

לפרטים :רינה גבו מנהלת כ"א אגף חינוך במשאבי אנוש.

טלפון:08-9729786

Rinag@lod.muni.il

 קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום