הודעות הדובר
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"
הודעות הדובר

כניסה למערכת רישום לצהרונים - תכנית ניצנים
חדשות

כניסה למערכת רישום לצהרונים - תכנית ניצנים

 

 לחצו על הקישור קישור הבא:

 

https://education.metropolinet.co.il/#home?muniCode=7000&appId=3

 

שימו לב: קראו בעיון את כל הפרסום שלהלן:

 קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום