הודעות הדובר
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"
הודעות הדובר

סקר נכסים ומדידות ארנונה בלוד בהתאם להוראות החוק!
חדשות

סקר נכסים ומדידות ארנונה בלוד בהתאם להוראות החוק!

בתמונה: מי שלא שינה את גודל דירתו לא יחויב

עיריית לוד, ככל רשות מקומית, מחויבת על פי חוק אחת לחמש שנים, למדוד כל נכס. בהתאם לכך בוצע בלוד, סקר נכסים, ע"י מודדים מקצועיים המוסמכים במדידות ארנונה. בהודעות שהופצו לתושבים צוין כי ניתנת לתושבים האפשרות לצפות בתסריט המדידה המעודכן של נכסיהם, לבדוק את השטחים עליהם מתבסס החיוב ואת הסיווגים בהם חויבו, וכן להגיש השגה או ערר ככל שלדעת מי מהתושבים נפלה טעות במדידה של הנכס ברשותו. זאת ועוד, חשוב לזכור כי תעריפי הארנונה בלוד הם מהנמוכים ביותר במדינה!

למרבה הצער, בחר בשבוע שעבר תושב חב"ד להפיץ הודעות מסיתות ופוגעניות לפיהן פעלה העירייה "כגנבים בלילה במטרה לגזול מהתושבים את כספם".

ראש העיר עו"ד יאיר רביבו הדגיש כי כך נוהגים ברשויות המקפידות על מינהל תקין ועל הוראות החוק. "מי שגזל ובנה ולא דיווח על כך שביתו גדל צריך לשלם, מזלו שאנו דורשים מרגע המדידה ולא עד 7 שנים אחורה כפי שהחוק מתיר" ציין ראש העיר, "מי שלא שינה דבר בביתו קיבל מכתב על כך. אם ישנן טעויות במדידה הן יתוקנו. יש לפעול בהתאם לרשום במכתב.

באשר למפיץ ההודעות ציין ראש העיר:  "מעניין מן הסתם שיוזם ההודעה הוא אדם שבנה ולא דיווח על כך. הפוסל במומו פוסל - רק לי יש את כל המידע על תושבים מוכרים וידועים, שדירתם המקורית הייתה עד 100 מ"ר וכיום הנכס שלהם לאחר מדידה הוא 300 מ"ר. מוטב להם שיסדירו את חובם לרשות ולא ירשמו הודעה מרושעת שכל כולה לשון הרע ועידוד גזל.

יצוין כי בדיקה במח' ההכנסות של העירייה העלתה כי באוכלוסייה הערבית בלוד התופעה חמורה יותר, נמצאו בתים רבים שחויבו בשליש בלבד מהגודל של נכסיהם בפועל, במספר מקרים אף נמצאו הפרשים של למעלה מ-250 מ"ר, כמובן שגם במקרים אלה נהגה העירייה ללא משוא פנים ושלחה חיובים עדכניים.

 קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום