הודעות הדובר
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"
הודעות הדובר

משרד הפנים קבע: לוד רשות יציבה לשנת 2017
חדשות

משרד הפנים קבע: לוד רשות יציבה לשנת 2017

בתמונה: יאיר רביבו (יושב שני משמאל) בעת קבלת פרס הניהול הכספי התקין מטעם משרד הפנים

​הישג נוסף ומשמעותי לעיריית לוד ולעומד בראשה, ראש העיר עו"ד יאיר רביבו: משרד הפנים קבע כי עיריית לוד הינה רשות יציבה בשנת 2017 והיא נכללת בין ברשימת הערים המצומצמת והמובחרת שזכו להכרה זו כפי שפרסם משרד הפנים.

עיריית לוד הוגדרה כרשות יציבה לאחר שעמדה בקריטריונים כספיים, אדמיניסטרטיביים ובכללי המנהל התקין. משמעות ההכרה היא שהעירייה תמשיך לקבל מידה רבה יותר של עצמאות, לרבות הקלה בדיווחים למשרד הפנים ועוד. תנאי לקבלת מעמד של רשות יציבה הוא העדר ליקויים  בדוחות הביקורת החיצונים, במערך השכר והעסקת העובדים ברשות.

הישג זה המעיד על יציבותה הכלכלית של העירייה, מצטרף להישג חסר התקדים של עיריית לוד אשר עשתה היסטוריה וזכתה שנה השנייה ברציפות, בפרס הניהול הכספי התקין לשנים ה'תשע"ד – ה'תשע"ה, 2014-2015 , נוסף על השנים ה'תשע"ג – ה'תשע"ד 2013 - 2014

פרס הניהול התקין מוענק למספר מצומצם של רשויות מקומיות שנמצאו ראויות לו, בהתאם לנתונים כספיים ומנהליים שנקבעו על ידי משרד הפנים, המתייחסים לפרמטרים שעיקרם: עמידה בנהלים לגבי ניהול התקציב, גירעון הרשות ביחס להכנסותיה ואחוז גביית הארנונה בהתאם לתקציב. לצד הניהול הכספי נבדקים בקפדנות גם מדדי שירות ומדדים ארגוניים המבטאים את נתוני הביצוע השנתיים והמצטברים של העירייה.

ראש העיר עו"ד יאיר רביבו הביע את שביעות רצונו: "זכייתה של לוד בולטת במיוחד מבין הערים הגדולות והמבוססות שזכו בפרס, לאחר שרק לפני כשלוש שנים נוהלה ע"י ועדות קרואות, בהחלט תעודת כבוד לעירייה שעשתה את המהפך הכמעט בלתי אפשרי מעירייה שהייתה על סף פשיטת רגל לעירייה המדורגת כיום במקום ה-6 בדירוג היציבות הפיננסית של הרשויות בישראל, ביטוי לעבודה משותפת ומאומצת של הנהלת העירייה ועובדיה, ואות כבוד המבטא הערכה והוקרה לעובדי העירייה השותפים לניהול מקצועי, תקין, יעיל ואחראי של הקופה הציבורית ועל מקצועיותה ויציבותה של המערכת הפיננסית בעירייה, חרף ההשקעות האדירות ובפיתוח העיר".קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום