נושאים ברשות
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"היעד המרכזי - חיזוק הבטחון האישי של התושבים! 

 

בהתאם ליעד מרכזי זה ננקטו מספר פעולות ובהן השבת המוקד העירוני לפעילות מתוך העיר לוד. המוקד העירוני, אשר צויד במכשור מתקדם שהפכהו ל"מוקד רואה" למעקב וצפייה במערך המצלמות הפזורות ברחבי העיר, זכה למשרדים חדישים ונוחים במבנה בי"ס הבנים לשעבר. הפיקוח העירוני פועל כשיטור עירוני 24 -  בשיתוף המשטרה  שעות ביממה. לוד צורפה כאמור לפרויקט "עיר ללא אלימות" הקובעת בין יעדיה, צמצום הדרגתי של תופעות האלימות בעיר לסוגיהן השונים, ויצירת תשתית עירונית לטיפול ומניעת בעיות האלימות. כן הוקמה תחנת משטרה חדשה בשכונת נווה-שלום.
במסגרת המאמצים לחיזוק הביטחון האישי של תושבי לוד, גיבשה עיריית לוד תכנית מקיפה ויסודית אשר מתבצעת תוך שיתוף פעולה וחלוקת אחריות עם המשטרה. כדי ליישם תכנית זו, קידמה העירייה בין היתר, את חוק העזר העירוני להפעלת שירותי שמירה ואבטחה בהיקף נוסף על אלו המוצעים על ידי כוחות השיטור הרגילים. במסגרת חוק העזר, משתתפים תושבי העיר במאמצים ומשלמים אגרת שמירה בסך 0.18 ₪ לכל מ"ר לחודש, היינו ממוצע של 18₪ לחודש בלבד לדירה ממוצעת בת 100 מ"ר. 

 

במספר מוקדים בעיר הוצבו מצלמות המשדרות "חי" אל מרכז שליטה ובקרה שהוקם במוקד העירוני. בתחילת 2008 החל לפעול כוח משימה עירוני המורכב מניידות סיירת ביטחון וכן ניידות של חברת האבטחה. המשימה: ביצוע סיורי נוכחות ברחבי העיר, 24 שעות ביממה, מתן מענה לאירועים חריגים בזמינות גבוהה תוך סיוע לגורמי הביטחון וההצלה בעיר, ושמירה על הרכוש העירוני והציבורי.

כספי אגרת הביטחון מועברים לחשבון בנק ייעודי שנפתח לצורך העניין ומוקצים לצורכי מימון שירותי השמירה והאבטחה, דבר שמסייע בחיזוק תכנית הביטחון שגובשה, הכוללת בנוסף לביצוע הסיורים והפגנת הבולטות, גם הצבת מחסומים כאמור, הפעלת מרכז שליטה ובקרה 24 שעות ביממה, הפעלת אנשי ביטחון, הצבת מצלמות וטכנולוגיה ביטחונית, וכל אלה יאפשרו טיפול באירועים בזמן אמיתי, תוך יכולת להתערב ולמזער נזקים, בקרה על "אורחים" בלתי רצויים ומעקב אחר פעילות פלילית, חבלנית או בלתי חוקית.

 
 קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום