נושאים ברשות
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"השלום והדו-קיום מתחילים כאן - בלוד
מיסוד ושיקום השכונות הערביות

לוד כעיר מעורבת, מהווה סמל במדינת ישראל. כאן חיים יחד, זה לצד זה, יהודים וערבים בדו-קיום שמושתת על ערכים של סובלנות, הבנה וכבוד הדדי.

ואולם למרבה הצער, בשל הזנחה ארוכת שנים במגזר הערבי, התפתחה לה תופעת הבנייה הבלתי חוקית אשר מהווה "מכת מדינה" מזה שנים, והתרחבה בלוד למימדים מדאיגים. כיום נבלמה התופעה לחלוטין.

 

המדובר בתופעה חמורה הפוגעת בשלטון החוק וחותרת תחת האפשרות ליצור תכנון כולל, שכן מטיבן של עבירות הבניה יש בהן משום קביעת עובדות בשטח, המקשות ולעיתים אף מסכלות אפשרות לתכנון ראוי, במיוחד כאשר בחלק גדול מהמקרים המדובר במבנים שנבנים על תשתיות עירוניות של מים, ניקוז, חשמל, דרכים וכבישים.

רובה של הבנייה הבלתי חוקית בלוד בוצעה על קרקעות מדינה, בהיקפים אדירים של מאות מבנים שנבנו שלא כחוק, ולפיכך החלה עיריית לוד לנקוט במדיניות נחושה ומחמירה, באכיפת חוקי התכנון והבנייה תוך טיפול בכל האמצעים העומדים לרשותה, לרבות ביצוע צווי הריסה.

מדיניות בלתי מתפשרת זו מתבצעת תוך שיתוף פעולה, חלוקת אחריות וגיבוי הדדי בין הרשויות השונות, בהן מינהל מקרקעי ישראל ומשטרת ישראל.

במקביל לאכיפת חוקי התכנון והבנייה, החלה עיריית לוד לקדם תהליך של מיסוד ושיקום השכונות הערביות, בין היתר באמצעות תכנית ייחודית (לד/1300) במטרה לפתח שכונות ותיקות וחדשות ולמצוא פתרונות דיור מודרניות, תוך יצירת תנאים לסלילת כבישים, העברת תשתיות, הקצאת שטחים להקמת מבני ציבור וחינוך והכול בסטנדרטים שאינם נופלים מכל שכונה אחרת בלוד.

עיריית לוד מאמינה כי מיסוד השכונות הערביות ושיפור באיכות החיים במגזר הערבי בלוד, יביא לבלימת תופעת הבנייה הבלתי חוקית ולירידה ניכרת בעקומת הפשיעה והסחר בסמים אשר מצאו להם קרקע פורייה בבתים הרעועים ובשכונות המוזנחות.
קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום