נושאים ברשות
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"תעשיה מפותחת ומענה תעסוקתי לתושביה 

אזור התעשייה הצפוני של לוד, נחשב לאחד ממרכזי התעשייה החשובים והמבוקשים ביותר בכל איזור המרכז, זאת בשל קרבתו לנמל התעופה בן גוריון ומשום עתודות הקרקע הזמינות המצויות בקרבתו.

אזור התעשייה נמצא היום בתפוסה מלאה של עסקים, ובשל כך פועלת העירייה להרחבתו ולהקמת אזור התעשייה נוסף על אדמות מינהל סמוכות בהיקף של כ-1,000 דונם במגמה לפתח תעשייה שתאפשר מענה תעסוקתי לאלפים מתושבי העיר.

 
 

גם איזור זה, זוכה עפ"י התכנון לתשומת לב מרבית. עבודות פיתוח יבוצעו בכניסה אליו ובכל מתחמיו, לרבות סלילת כבישים ומדרכות, תאורה ועבודות לטיפוח הנוי והסביבה. בין היתר, העירייה מקדמת תכנון להסדרת כניסה חדשה לאזור התעשייה הצפוני המורחב, על מנת לאפשר את מינופו הכלכלי.

פארק עסקי של אפריקה ישראל, המיועד בעיקר לתעשיות עתירות ידע והיי-טק, הוקם סביב "קשב" – אתר המחשבים של בנק לאומי אשר גם הוא הולך ומתרחב. הביקוש באזור התעשייה בלוד, הולך וגובר, בתוך כך החליטה חברת סובארו להקים בלוד את מרכז הלוגיסטיקה שלה בגודל כ-12,000 מ"ר בנוי.

על פי קצב ההתפתחות של אזור התעשייה בעידן הנוכחי, נראה כי צפוי המשך התרחבותו והתבססותו של אזור תעשייה זה, כאחד המרכזים במדינה, הן מבחינת נפח הפעילות והן מבחינת חשיבותו לכלכלת המדינה כשער כניסה לייבוא וכשער יציאה לייצוא. 

 קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום