שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"Untitled Document
רישוי עסקים

כתובת: כיכר קומנדו 1, ת.ד. 401 לוד, מיקוד: 71270
טלפון:
08-9279930 פקס: 08-9279726
קבלת קהל: א' - ה' בין השעות 07:30-15:30


מדיניות עיריית לוד בהתאם לרפורמה ברישוי עסקים
תפקידי מח' רישוי עסקים
מטרות חוק רישוי עסקים
מהו רשיון לניהול עסק
עסקים הטעונים רישוי
הגורמים המאשרים רישוי עסק
נוהל הגשת בקשה לרשיון עסק
תהליך רישוי עסק
"שימוש חורג"
חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968
תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) התשס"א 2000
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רשיון) התשנ"ה 1995
טפסים
בקשה לחוות דעת מיקדמית לרשיון עסק
בקשה לרשיון עסק
אישור הגשת בקשה לרשיון עסק
נוהל הוצאת רישיון עסק לניהול קייטנה
סיכום ישיבה מיום 31.7.17 בנושא מדיניות ברישוי עסקים
מדיניות העירייה - עסקים לרחיצת כלי רכב
מדיניות העירייה - עסקים למכירת משקאות משכריםקידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום