חוק ומנהל
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים" 
חוק עזר ללוד (פינוי פסולת), התשס"ג-2003
חוק עזר ללוד (העמדת רכב וחנייתו), התשעג-2013
חוק עזר ללוד (שרותי שמירה), התשסח-2008
חוק עזר ללוד (אגרות בית המטבחיים), תשי"ג-1953
חוק עזר ללוד (אגרת ביוב), התשס"ג-2003
חוק עזר ללוד (אגרת תעודת אישור), התשנ"ט-1999
חוק עזר ללוד (אספקת מים), תשכ"ז-1967 תש"ס 2000
חוק עזר ללוד (בניית ביבים), תשי"ג-1951
אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר גידור דוכנים מטעמי בטחון על ידי עירית לוד
חוק עזר ללוד (הגנה על הצומח), תשי"ב-1952
חוק עזר ללוד (הדברת מזיקים), תשל"ג-1972 
חוק עזר ללוד (הוצאת אשפה), תשכ"ה-1964
אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב על ידי עירית לוד
חוק עזר ללוד (החזקת בעלי חיים), התשמ"ח-1988 
אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר החזקת מקלטים על ידי עירית לוד
חוק עזר ללוד (הסדרת השמירה), תשכ"ו-1966 
חוק עזר ללוד (העמדת רכב וחנייתו), התשנ"ד-1993 
חוק עזר ללוד (הצמדה למדד) (מס' 2), התשמ"ח-1988
אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר הריסת מבנים מסוכנים
חוק עזר ללוד (חזירים ובשר חזיר), תשי"ח-1958
חוק עזר ללוד (שילוט), תש"ס 2000 
חוק עזר ללוד (מניעת רעש), תשי"ב-1952 
חוק עזר ללוד (מס עסקים עירוני), תשי"ז-1957  
חוק עזר ללוד (ניקוי בורות שופכין), תשי"ד-1954 
חוק עזר ללוד (ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבנינים), תשל"ו-1975
אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר ניקוי מדרכות על ידי עירית לוד
חוק עזר ללוד (סלילת רחובות), התשמ"א-1991 תש"ס-2000 
חוק עזר ללוד (עגלות), תשל"א-1971
חוק עזר ללוד (עקירת עצים), תשמ"א-1981 

חוק עזר ללוד (פינוי חפצים מיושנים), התשמ"ב-1981  
חוק עזר ללוד (פיקוח על כלבים ובעלי חיים אחרים), התשנ"ב-1991  
חוק עזר ללוד (פיקוח על מכירת בשר ומוצריו), התשנ"ד-1994  
חוק עזר ללוד (פתיחת בתי עסק וסגירתם), תשכ"ז-1966  
חוק עזר ללוד (צעצועים מסוכנים), תשכ"ח-1968   
חוק עזר ללוד (רוכלים), תשכ"ב-1962  
חוק עזר ללוד (רשיונות לסבלים והפיקוח עליהם), תשט"ו-1955  
חוק עזר ללוד (שווקים), תשכ"א-1961  
חוק עזר ללוד (שחיטת עופות), תשל"ג-1973   
חוק עזר ללוד (שימור רחובות), תשל"ו-1976  
אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר שמות לרחובות  
חוק עזר ללוד (שמירה ושיפוץ של חזית הבית), תשל"ט-1979   
חוק עזר ללוד (שמירה על הנקיון ואיסור העישון), תש"ך-1960   
חוק עזר ללוד (תברואה וסילוק מפגעים), תשל"א-1971   
חוק עזר ללוד (תיעול), תשל"ג-1973 תש"ס-2000   
 קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום