שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"שירותי חירום


משטרה .............................. 100 , 08-9782444

http://www.police.gov.il

מגן דוד אדום ...................... 101 , 03-9642333
http://www.mdais.org/

שירותי כבאות והצלה ............ 102 , 08-9222335
http://www.102.co.il/

חברת החשמל .......................................... 103

https://www.iec.co.il/pages/default.aspx

פיקוד העורף ....................................... 104
http://www.oref.org.il/14-he/PAKAR.aspx

 


מפקדת המשמר האזרחי ................ 08-9782436


מוקד עירוני.......................... 106 , 08-9279900

פירוט המקלטים ומיקומם ברחבי העיר:

מרכז הפעלה – רח' שלמה המלך (מאחורי בניין מס' 15)

טל' בשעת חירום 106

08-9199600

מס' מקלט

כתובת

שטח

סוג המקלט

601

גן שרת

71.18 מ"ר

תת קרקעי

603

רח' אלי כהן (מול מועצת הפועלים)

71.18 מ"ר

תת קרקעי

607

רח' הברושים שכ' גבעת הזיתים

52 מ"ר

תת קרקעי

608

רח' גושן שכ' גבעת הזיתים

23.78 מ"ר

עילי

609

רח' גלעד שכ' גבעת הזיתים

52 מ"ר

תת קרקעי

610

רח' גלעד שכ' גבעת הזיתים

23.78 מ"ר

עילי

611

רח' גלעד שכ' גבעת הזיתים

52 מ"ר

תת קרקעי

612

רח' גושן שכ' גבעת הזיתים

52 מ"ר

תת קרקעי

613

שד' ירושלים

98 מ"ר

תת קרקעי

614

רח' כצנלסון פינת רח' מיכאל כהן

100 מ"ר

תת קרקעי

615

רח' אלי כהן (מול לשכת המס)

75.64 מ"ר

תת קרקעי

616

רח' רחל אלתר

64.58 מ"ר

תת קרקעי

617

רח' דיזרעאלי

75.64 מ"ר

תת קרקעי

618

רח' ז'בוטינסקי

75.64 מ"ר

תת קרקעי

619

רח' רחל אלתר

65.68 מ"ר

תת קרקעי

625

שד' דוד המלך

100 מ"ר

תת קרקעי

626

רח' הרקפות

71.76 מ"ר

תת קרקעי

627

רח' דיזרעאלי

100 מ"ר

תת קרקעי

628

רח' גיבורי ישראל

49.40 מ"ר

תת קרקעי

629

רח' הורדים (שכ' ממשלתי)

49.40 מ"ר

תת קרקעי

631

רח' שלמה המלך

115 מ"ר

תת קרקעי

632

רח' שלמה המלך

115 מ"ר

תת קרקעי

633

רח' ההסתדרות (גן רסין)

100 מ"ר

תת קרקעי

634

רח' רחל אלתר

117 מ"ר

תת קרקעי

641

רח' דיזרעאלי

75 מ"ר

תת קרקעי

642

רח' דיזרעאלי

75 מ"ר

תת קרקעי

643

פארק שרת (דרום)

50 מ"ר

תת קרקעי

644

רח' שד' ירושלים

50 מ"ר

תת קרקעי

645

רח' ראובן רובין (מרכז הפעלה)

100 מ"ר

תת קרקעי

662

פארק שרת (צפון)

50 מ"ר

עילי

663

רח' שלמה המלך (פינת רח' ההסתדרות)

100 מ"ר

עילי

664

רח' מרזוק

50 מ"ר

עילי

665

רח' קנה סוף

100 מ"ר

עילי

666

רח' דיזרעאלי

100 מ"ר

עילי

667

פארק שרת (דרום)

100 מ"ר

עילי

668

רח' הדקל (חצר בי"ס נועם המאירי)

100 מ"ר

עילי

669

רח' רחל אלתר (גן הארבעה)

100 מ"ר

עילי

670

רח' רחל אלתר (בי"ס המעפילים)

100 מ"ר

עילי

671

רח' רחל אלתר (בי"ס המעפילים)

100 מ"ר

עילי

672

בחצר בי"ס חב"ד ד'

100 מ"ר

עילי
קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום