נושאים ברשות
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"הנדסה ורישוי   

בין התוכניות ראוי לציין בניה של אלפי יחידות דיור באיכות גבוהה ובסביבה אטרקטיבית שתמשוך אוכלוסיה יציבה ורחבה, בעלת מאפיינים סוציו-אקונומיים גבוהים וברמה חברתית – כלכלית מבוססת שתביא לשינוי המגמה ולמפנה המבוקש. תוכניות נוספות לשדרוג והרחבת איזור התעשייה, הקמת מוסדות ציבור, הקמת שוק עירוני מקורה, פרויקטים בתחום התחבורה וכן פעילות מוגברת בנושא הביטחון האישי של התושבים. מגוון תכניות שעיקרן, פיתוחה וקידומה של העיר תוך שיפור השירות לתושביה ומימוש פרויקטים רבים וחשובים במגוון תחומים כגון: חינוך, שיקום שכונות, רווחה, תחבורה, מערכת ניקוז, פיתוח הון אנושי ועוד.

 

לוד שואפת לסיפוחם של שטחים והרחבת גבולותיה במזרחה של העיר. המטרה, תוספת של אלפי יחידות דיור שיביאו להכפלת מס' התושבים וכאמור לחיזוקה של העיר באוכלוסיה מבוססת ואיכותית.

 


הדבר יעניק ללוד תנופת פיתוח אדירה ויביא בעצם שיווקם של פרויקטים אלו, לשיפור ניכר בתדמיתה.

 
תוכנית אב שהוכנה, מציגה ראייה ארוכת טווח והיא מבוססת על יצירת היצע דיור בצפיפויות נמוכות (צמודי קרקע) ובאיכויות גבוהות, המהוות מוצר מבוקש עבור אוכלוסיות מבוססות, ומצויים במחסור במרחב המטרופולין.

 

   • נוהל קבלת עמוד חניה לנכה

 

   • דף מידע תכנוני - גני אביב

  קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום