נושאים ברשות
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"תעשיה מפותחת ומענה תעסוקתי לתושבי העיר

 

אזור התעשייה הצפוני של לוד, נחשב לאחד ממרכזי התעשייה החשובים והמבוקשים ביותר בכל איזור המרכז, זאת בשל קרבתו לנמל התעופה בן גוריון ומשום עתודות הקרקע הזמינות המצויות בקרבתו. אזור התעשייה נמצא היום בתפוסה מלאה של עסקים, ובשל כך פועלת העירייה להרחבתו ולהקמת אזור התעשייה נוסף על אדמות מינהל סמוכות בהיקף של כ-1,000 דונם במגמה לפתח תעשייה שתאפשר מענה תעסוקתי לאלפים מתושבי העיר.

גם איזור זה, זוכה עפ"י התכנון לתשומת לב מירבית. עבודות פיתוח יבוצעו בכניסה אליו ובכל מתחמיו, לרבות סלילת כבישים ומדרכות, תאורה ועבודות לטיפוח הנוי והסביבה. בין היתר, העירייה מקדמת תכנון להסדרת כניסה חדשה לאזור התעשייה הצפוני המורחב, על מנת לאפשר את מינופו הכלכלי.

על פי קצב ההתפתחות של אזור התעשייה בעידן הנוכחי, נראה כי צפוי המשך התרחבותו והתבססותו של אזור תעשייה זה, כאחד המרכזים במדינה, הן מבחינת נפח הפעילות והן מבחינת חשיבותו לכלכלת המדינה כשער כניסה לייבוא וכשער יציאה לייצוא.

 
קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום