נושאים ברשות
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"
דת ומסורת

נושאים ברשות > דת ומסורת

המועצה הדתית

המועצה הדתית במועצה הדתית יושבים ראש המועצה – סגנו, הגזבר וממלא מקומו, חברי המועצה, הרבנים הראשיים של העיר לוד – רב אשכנזי ורב ספרדי וחברת קדישא ומחלקת נישואין.
למועצה הדתית יש מספר תפקידים – היא אחראית על כל מה שקשור לדת: הכשרות בעיר, המקואות שבעיר, על שיעורי התורה המועברים בעיר, על בתי כנסיות שבעיר.

- חברת קדישא אחראיים על סידור מקום קבורה לנפטרים.
- מחלקת נישואין רישום לנישואין, לימוד כלות לקראת נישואין.

 

 קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום