נושאים ברשות
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"
בריאות ורווחה - חדש

נושאים ברשות > בריאות ורווחה

 

העיר לוד התברכה במערכת רווחה מעולה אשר לנגד עיניה החובה לספק צרכים אנושיים ולהעניק שירות וסיוע ליחידים, משפחות וקהילות המתקשים למצות את יכולתם, כדי לאפשר להם להתפתח ולתפקד בצורה טובה יותר ובעצם כך להביא לתרומה גדולה יותר לסביבתם ולחברה.

השירותים החברתיים הניתנים באגף לשילוב חברתי בלוד, מהמפותחים ומהטובים בארץ, כוללים עזרה, ייעוץ וטיפול תוך התייחסות אישית ופרטנית ליחידים ולמשפחות שמפאת מצוקה או משבר מתקשים לתפקד, במטרה כאמור להביא עבורם לשיפור הסדרים חברתיים ולצמצום פערים, במיוחד בקרב הנזקקים, הנצרכים ומעוטי היכולת.

באגף לשילוב חברתי צוות עובדים מסור התורם רבות לייעול שירותי הרווחה, המשלבים ערכי ניהול מקצועיים וכוח אדם מקצועי ומיומן, הפועל בתיאום ובשיתוף פעולה פורה עם משרד הרווחה.


 

   

האגף לשילוב חברתי

 

שירותים לפרט ומשפחה

שירותי קהילה
שירותים לטיפול בקשיש
רשימת בעלי התפקידים המרכזיים באגף


בניית אתרים: תבונה-מילניום