אודות העירייה
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים" 

רשימת טלפונים בעירית לוד

   
 
     הנהלת העירייה
   

כללי

   

כספים - גזבר העירייה

   

אגף בטחון ושרותי חירום

   

אגף תרבות נוער וספורט

   

אגף הנדסה

   

תאגיד המים - מי לוד

   

אגף לוגיסטיקה

   

אגף לשילוב חברתי (רווחה)

   

אגף החינוך

   

בתי ספר יסודיים

   

בתי ספר על יסודיים

   

גני-ילדים

   

פרויקט שיקום שכונות לוד

     
     

קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום