שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"טפסים לשירותכם
ארנונה ומסים
בקשה להנחה בהתאם לקריטריונים
בקשה להנחה מארנונה (מבחן הכנסה)
בקשה לפטור בגין נכס הרוס / בשיפוצים
בקשה לפטור נכס ריק
בקשה לאישור טאבו / אישור לצורך מתן משכנתא
עדכון הוראת קבע
טופס כללי ארנונה
הרשמה לשוברים במייל
זימון תורים
חדש! אזור אישי
הנדסה
טופס מקוון - בקשה לעיון בתיק בנין
טופס מקוון - הגשת בקשה לקידום תמ"א 38 במבנה מגורים
טופס מקוון - בקשה להקצאת קרקע/מבנה
טופס מקוון - בקשה להצבת וסימון פסי האטה ברחוב
הערה: לא ניתן לצפות בטפסים המקוונים במערכת ההפעלה Windows XP
גזברות
טופס עדכון פרטי ספק
טופס בקשת תמיכה לשנת הכספים 2016
הרשאה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי
   
לשכת ראש העיר
קול קורא לעמותות והגשת בקשה לקבלת תמיכה לסיוע בהשלמת בנייה לבתי כנסת קיימים
טופס הגשת בקשה למלגה לתואר ראשון/שני לשנת תשע"ח
טופס הגשת בקשה למלגה ללימודי הנדסאי לשנת תשע"ח
טופס הגשת בקשה למלגה ללימודי יורה יורה או דיינות
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2018
בקשה לתמיכות לשנת 2018
הצגת מועמדות לרב העיר בלוד
טופס בקשת מלגה לסטודנטים מצטיינים לשנת 2018 של רוטרי לוד בשיתוף עיריית לוד
מלגות ראש העיר לוד - טופס בקשת מלגה לשנת הלימודים תשע"ז
תרבות הדיור
טופס תלונה המחלקה לתרבות הדיור
טופס מקוון - טופס תלונה המחלקה לתרבות הדיור
פרוטוקול אסיפת דיירים המחלקה לתרבות הדיור
טופס מקוון - פרוטוקול אסיפת דיירים המחלקה לתרבות הדיור
הערה: לא ניתן לצפות בטפסים המקוונים במערכת ההפעלה Windows XP
כח אדם
טופס הגשת מועמדות למכרז כח אדם
טפסים שונים
מוקד פניות הציבור
טופס בקשה חוק חופש המידע
טופסי אגף ההנדסה
טופסי רישוי עסקים
טופסי תאגיד מי לוד
נוהל הקצאת חנייה שמורה לרכב נכה
טופס בקשה להקצאת קרקע/מבנה
רישוי עסקים
פרשה טכנית כחלק מתוכנית סניטארית לבתי אוכל
טופס לבדיקת בתי אוכל
טופס לבדיקת עסק של מספרה / מכון יופי וקוסמטיקה
טופס לבדיקת עסק לממכר מזון
טופס לבדיקת עסק שאינו עסק מזון
בקשה להיתר לילה
בקשה לרשיון עסק / היתר זמני / היתר מזורז לפי חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968
הודעה על עזיבה / סגירת עסק
הצהרת "בעל מקצוע מוסמך"
טופס הגשת השגה
ייפוי כח
ספורט
טופס הרשמה – סטריטבול 3-7-18 עד 5-7-18
תקנון סטריטבולקידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום