שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"מכרזים - כוח אדם
2010
מכרז 68-10 - רכז מגזר ערבי
מכרז 67-10 - אדריכל במינהל הנדסה
מכרז 66-10 - פקח בניה
מכרז 65-10 - מנהל הפיקוח על הבניה
מכרז 64-10 - עובד סוציאלי למתיא
מכרז 63-10 - אב בית
מכרז 62-10 - קצין ביקור סדיר
מכרז 61-10 - קצין ביקור סדיר
מכרז 54-10 - מזכירת בית ספר יסודי אל ראזי
מכרז 53-10 - מזכירת בית ספר תיכון ערבי חדש
מכרז 52-10 - רכז טיפול נקודתי
מכרז 51-10 - רכז מגזר ערבי
מכרז 50-10 - רכז מועצת נוער עירונית
מכרז כוח אדם 49-10 - רכז נוער עירוני
מכרז 48-10 - אם בית במועדונית
12 מכרזים כלליים-רווחה וחינוך-שמיד-להגשה עד 28.11.10
מכרז פנימי-חיצוני- כ"א 21-10 מהנדס הרשות המקומית
מכרז כ"א 43-10 ממונה בטיחות בעבודה
מכרזים עיריית לוד כללי – רווחה וחינוך במסגרת התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון
מכרז פנימי/חיצוני - כ"א מס' 20
מכרז 10-10 הפעלת מורות מאמנות וסטודנטים בתוכנית להעצמה אישית
מכרזים - עבודות והספקת שירותים וציוד
2010
מכרז 27/10 ריבוד כבישים, סלילת מדרכות, תאורה, טיפול בתחנות אוטובות ותמרורים
מכרז 28-10 - שידרוג מרכזיות נורטל לוד
מכרז 20-10 ביצוע עבודות בינוי ופיתוח בתחום העירייה - בי"ס אלזהרה
מכרז 19-10 עבודות שיפוץ בית ספר נעמת
מכרז 18-10 עבודות איטום ותיקוני גגות במבני ציבור
מכרז 16-10 עבודות שיפוץ מתנס שיקאגו
מכרז 15-10 עבודות שיפוץ בית ספר שובו
מכרז 14-10 התקנת מתקני בקרת רכבים
מכרז 13-10 המעפיליםקידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום