שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"אגף הנדסה

(לכל הטלפונים בלוד קידומת 08)

קבלת קהל: יום א' 11:30 - 15:30, יום ד': 08:30 - 13:00

אגף / מח'

שם ומשפחה

כתובת

טלפון

פקס

כתובת e.mail

מהנדסת העיר

 

סגנית מהנדסת העיר

עוזרת מהנדסת

מזכירת מהנדסת העיר

אינג' סימוני מזרחי

אינג' ויקטוריה רבזין

עדן הנדלמן

רותי מנדלוביץ

כיכר קומנדו 1,

קומה ד'

9279855

 

9279739

 

9279915

9279855

08-9279091

 

simonem@lod.muni.il

victoriar@lod.muni.il

 

edenh@lod.muni.il

rutm@lod.muni.il

 

 

מנהל מח' בינוי ציבורי

 

מנהלת מדור מבני ציבור

 

רועי כהן

 

 

רוית בני

 

כיכר קומנדו 1,

קומה ד'

 

9279981

 

 

9279997

 

 

      - " -

 

 

 

roic@lod.muni.il

 

 

ravitb@lod.muni.il

 

מ"מ מנהל מח' רישוי ובניה

 

פקידת רישוי בודקת תוכניות

 

פקידת רישוי

בודקת תוכניות

 

רכזת הועדה לתכנון בניה

ליזי חלילי

 

 

רבקה סויסא 

  

רחלי פנקר

 

 

 

 

סיגלית ואקנין

כיכר קומנדו 1,

קומה ד'

9279917 

 

9279018

 

 

9279045

 

 

9279917

 

 

      - " -

lizih@lod.muni.il

 

rivkas@lod.muni.il

 

 

 

rachelyp@lod.muni.il

 

sigalv@lod.muni.il

 

 

אדריכלית העיר

תכנון אורבני

מתכננת

מידע תכנוני

 

אסטרטגיה תכנונית

מידע גאוגרפי GIS

מיכל מאיר

מריה קזקוב

  

נעה כנפו דאיה

אדר' שי סקיטל

גיתית ניידורף

גבי דוברון

ניר שטיינברג

 

כיכר קומנדו 1

9279979

9279040

9279987

 

9279953

9279024

9279734

 

 

 

 

     - " -

 michalm@lod.muni.il

 

mariaka@lod.muni.il

 

 

 

noadk@lod.muni.il

 

shays@lod.muni.il

 

gititn@lod.muni.il

 

gabid@lod.muni.il

 

nirs@lod.muni.il

 

 

מ"מ מנהל מח' פיקוח בניה - פקחים

 

 

 

 

 

מזכירת מחלקה

קובי הרוש

שמעון בן דוד

משה גואטה

כרמלה לוי קמינסקי

איריס אטיאס

כיכר קומנדו 1,

קומה ד'

9279401

 

9279084

 

9279602

 

9279010

 

9279925

 

 

 

 

 

      - " -

kobih@lod.muni.il

 

 shimonb@lod.muni.il

 

mosheg@lod.muni.il

 

carmelal@lod.muni.il

 

irisa@lod.muni.il

 

 

מח' נכסים

 

קובי אנג'ל

 

כיכר קומנדו 1,

קומה ד'

9279937

 

 

    - " -

kobia@lod.muni.il

 

כלכלנית

רו"ח אילנית קולבקר

כיכר קומנדו 1

 

9279692

ilanitk@lod.muni.il

 
קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום