שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"כללי

(לכל הטלפונים בלוד קידומת 08)

אגף / מח'

שם ומשפחה

כתובת

טלפון

פקס

כתובת e.mail

רשות החנייה

גלית אילרי,

יפה ליבוביץ

רח' בן אליעזר 2 (פינת יששכר וגמן) שכ' נווה אלון לוד

6788351

6788464

 

 

 

היחידה לפיקוח חניה וחוקי עזר עירוניים

שלי שמחוני

מדרחוב גרטבול - במבנה אגף הביטחון לשעבר

9279966

9279079

  shelis@lod.muni.il

וועד עובדים

דני כהן

רח' טויטו 2

9279797

9251013

 

 

תרבות הדיור

 

חיים אסא

מדרחוב גרטבול

9279988

 9279718

 haim_a@lod.muni.il

 

רישוי עסקים

בוריס טימין

כיכר קומנדו 1

קומה ב'

9279930

9279726

borist@lod.muni.il

 

רכש ואספקה

אבלין טופז

רח' מודיעין

9279996

9231020

evlint@lod.muni.il

orlyd@lod.muni.il

המח' הוטרינרית

ד"ר שדות דוד

ד"ר אור רז

שד' יוספטל – כביש רמלה-לוד

9279934

9279634

 

 

שירות ייעוץ לאזרח

רח' נרקיס 5

9279633

9283106

 

 

 

 

 

 
קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום