שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"הנהלת העירייה

(לכל הטלפונים בלוד קידומת 08)

אגף / מח'

שם ומשפחה

כתובת

טלפון

פקס

כתובת e.mail

ראש העיר

 

מ"מ ראש העיר

 

סגן ראש העיר

 

 

סגן ראש העיר

 

 

מנכ"ל העירייה

יאיר

רביבו

אלי סער

 

יוסף חיים הרוש

 

עו"ד מאיראסולין

 

אהרון אטיאס

שד' דוד המלך 2

 

שד' דוד המלך 2

 

שד' דוד המלך 2

 

 

שד' דוד המלך 2

 

 

שד' דוד המלך 2

 

9279950

9222556

9279950

052-3579120

9279077

050-3361870

 

9279644

9279647

 

9279789

9279046

 

9279046

 

9279954

 

 

9279964

 

 

9279788

 

mayor1@lod.muni.il

 

esaar@iai.co.il 

 

yossefh@lod.muni.il

 

meiras@lod.muni.il 

 

aharona@lod.muni.il

 

 

גזבר העירייה

ציון הדר

שד' דוד המלך 2

9279913

9224282

zionh@lod.muni.il

מדור אזרחי ולשכת היועצת המשפטית

מדור פלילי ותביעה עירונית

עו"ד אבנר יוסף

שד' דוד המלך 2

9279936

 

9279973

9279042

avnery@lod.muni.il

yafaz@lod.muni.il

דובר העירייה

יורם בן ארוש

שד' דוד המלך 2

9279777

9230348

doverlod@netvision.net.il

dover@lod.muni.il

מבקר העירייה

וממונה תלונות ציבור

משה

מימון

דני מס 1

9279909

9279781

moshem@lod.muni.il

משאבי אנוש

סנדרה כהן

שד' דוד המלך 2

קומה א'

9279028

9279928

sandrac@lod.muni.il

anata@lod.muni.il

עוזר ראש העיר

עו"ד משה אלדן

שד' דוד המלך 2


 

9279950

9279046

moshee@lod.muni.il

 

 

מנהלי רובעים - כפיפות למנכ"ל העירייה

רובע

שם ומשפחה

שכונות

טלפון

כתובת e.mail

רובע מערבי דודו לומרמן גני אביב + אזור התעשייה 

052-4702594

dudul@ lod.muni.il

רובע דרומי

רזי עמר

רמת אלישיב, שרת, חסכון ג' רמט, רסקו, נווה זית, עמידר, ממשלתי, חב"ד

057-2455509

razia@ lod.muni.il

רובע מזרחי

יאיר גולדמן

נווה נוף, משמר נוף, גני יער, גבעת הזיתים, לוד הצעירה, סביוני לוד, בן גוריון, נווה אלון, נאות יצחק

057-3465147

yairg@lod.muni.il

 

רובע אזורי תעשייה ברוך סילבר אזור התעשייה הצפוני, אזור התעשייה מרכז, אזור תעשייה טלרד

052-5665656
קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום